A A A

Prezentare instanță

Instanța Judecătorească este organizată și funcționează în baza Constituției Republicii Moldova, Legii privind organizarea judecătorească, Legii cu privire la statutul judecătorului.

Judecătoria Anenii Noi a fost construită în  1975, fiind proiectată  de la început anume în acest scop. Clădirea este situată pe un teren mic la colț de stradă, nu departe de centrul orașului, situată pe strada Mărțișor nr.15

Judecătoria Anenii Noi  deservește 83100 locuitori din cele 45 localități care fac parte din raionul Anenii Noi, conform Legii nr.764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

Judecătoria Anenii Noi a fost comasată cu Judecătoria Bender, la data de 01 ianuarie 2017. Respectiv, cu denumirea de Judecătoria Anenii Noi - Sediul Central  și Judecătoria Anenii Noi - Sediul Bender.

Judecătoria Anenii Noi - Sediul Central situată pe str. Mărțișorului 15, are în componența sa: 7 judecători, numărul de angajați, cu excepția judecătorilor, constituie 41 persoane.

Judecătoria Anenii Noi - Sediul Bender situată pe adresa s. Varnița ,str. Tighina 66. Avînd în componența sa 3 judecători și 10 angajați.

Angajații judecătoriei utilizează Programul integrat de gestionare a dosarelor(PIGD) din 2009 - versiunea 2, la moment avem instalată versiune nouă a PIGD - versiunea 5. Instanța dispune de 2 săli de ședință în care  sunt instalate 2 seturi de echipament „Femida”, unde se înregistrează orice ședință care are loc. În instanță există  un panou de informații pentru public, iar pe ușile birourilor sunt indicatoare clare cu numele judecătorilor, cu denumirea secțiilor și serviciilor din cadrul instanței de judecată: Secția de Evidență și Documentare Procesuală, arhivă și sălile de ședință.

Pentru formarea unei percepții de transparență a actului de justiție în holulul Judecătoriei Anenii Noi a fost instalată o boxă, lîngă care se află formulare, ce pot fi completate de justițiabilii, care doresc să-și expună opiniiile și sugestiile vizavi de standardele de comunicare și deservire a justițiabililor în instanța de judecată Anenii Noi.

                                                         Președinții Judecătoriei Anenii Noi

                                                                          1990-1995 - OPREA IULIANA

                                                                          1995-2001 - PODLISNIC VALERII

                                                                          2001-2003 - PROȚENCO VALENTINA

                                                                          2003-2011 - GONȚA FIODOR

                                                                          2011-2014 - MUSTEAȚĂ DOREL

                                                                          2014-2016 - BRAI IGOR

                                                                          2017-2021 - MÎRA GHENADIE