A A A

Taxa de stat

Taxa de stat la inițierea unei acțiuni de judecată 

Conform art.3 lit.a) al Legii taxei de  stat  nr.213 din 31.07.2023 (în vigoare 01.01.2024) Monitorul Oficial al Republicii Modova nr.306-309 art.549 din 11.08.2023, se impune taxă de stat pentru cererile de chemare în judecată, cererile reconvenționale, cererile de intervenție principală, cererile de apel, cererile de recurs și alte cereri  prevăzute în anexa nr.1 (din legea citată), cererile de contestare a actelor și acțiunilor executorului judecătoresc, conform  anexei nr.1 (din legea citată).

Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN: MD94TRGAAA14222001000000
Codul fiscal: 1006601000037
 

Amenzi aplicate de instanțele judecătorești în cauze contravenționale și penale

Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN: MD29TRGAAA14342001000000
Codul fiscal: 1006601000037
 

Plata taxei de timbru, inclusiv încasări  de la prestarea  serviciilor  cu plată

Pentru eliberarea repetată a copiilor  (dublicatelor) de pe fiecare document, hotărâre, sentință, încheiere precum și a copiilor de pe alte documente  din dosar, eliberate de instanța de judecată  la solicitarea părților  și a altor persoane participante la proces, cât și pentru eliberarea înregistrării  audio a ședințelor de judecată.

Beneficiar: Judecătoria Anenii Noi 

Codul IBAN: MD08TRPAAA142310A01201AA
Codul fiscal: 1007601011423

!!! Se atenționează justițiabilii despre indicarea completă a rechizitelor bancare la achitarea taxei de timbru, inclusiv cu indicarea numelui beneficiarului.