A A A

Taxa de stat

Taxa de stat la inițierea unei acțiuni de judecată 

Beneficiar: Ministerul Finanțelor

BIC: TREZMD2X
Codul IBAN: MD94TRGAAA14222001000000
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat

Amenzi aplicate de instanțele judecătorești în cauze administrative și penale

Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN: MD15TRGAAA14342010010000
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat

Plata taxei de stat la eliberarea copiilor (duplicatelor) repetate de pe hotărîrea, sentința, încheierea, decizia instanței judecătorești, precum și a copiilor de pe alte documente din dosar, autentificate de instanță.

Codul IBAN: MD94TRGAAA14222001000000
Codul fiscal: 1006601000037

Plata pentru eliberarea copiei de pe înregistrarea audio și/sau video a ședinței de judecată, eliberării de fotocopii (xerox) de pe materialele dosarului, neautentificate de instanța judecătorească.

Codul IBAN: MD08TRPAAA142310A01201AA
Codul fiscal: 1007601011423