A A A

Taxa de stat

  LISTA SERVICIILOR DISPONIBILE PRIN INTERMEDIUL MPay

(Material video explicativ)

 

Taxa de stat la inițierea unei acțiuni de judecată 

Conform art.3 lit. a) al Legii taxei de  stat  nr.213 din 31.07.2023 (în vigoare 01.01.2024) Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.306-309 art.549 din 11.08.2023, se impune taxă de stat pentru cererile de chemare în judecată, cererile reconvenționale, cererile de intervenție principală, cererile de apel, cererile de recurs și alte cereri  prevăzute în anexa nr.1 (din legea citată), cererile de contestare a actelor și acțiunilor executorului judecătoresc, conform  anexei nr.1 (din legea citată).

  • Pentru efectuarea plății prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay accesați linkul: https://mpay.gov.md/Services/Service/AAIJ2
  • Pentru efectuarea plății prin virament la ghișeele băncilor:      Beneficiar: Ministerul Finanțelor; Codul IBAN: MD94TRGAAA14222001000000; Codul fiscal: 1006601000037

Amenzi aplicate de instanțele judecătorești în cauze contravenționale și penale

  • Pentru efectuarea plății prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay accesați linkul: https://mpay.gov.md/Services/Service/AAIJ3
  • Pentru efectuarea plății prin virament la ghișeele băncilor: Beneficiar: Ministerul Finanțelor; Codul IBAN: MD29TRGAAA14342001000000;Codul fiscal: 1006601000037

Plata taxei de timbru, inclusiv încasări  de la prestarea  serviciilor  cu plată

Pentru eliberarea repetată a copiilor  (duplicatelor) de pe fiecare document, hotărâre, sentință, încheiere precum și a copiilor de pe alte documente  din dosar, eliberate de instanța de judecată  la solicitarea părților  și a altor persoane participante la proces, cât și pentru eliberarea înregistrării  audio a ședințelor de judecată.

  • Pentru efectuarea plății prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay accesați linkul:  https://mpay.gov.md/Services/Service/AAJ10 
  • Pentru efectuarea plății prin virament la ghișeele băncilor:  Beneficiar: Judecătoria Anenii Noi; Codul IBAN: MD08TRPAAA142310A01201AA; Codul fiscal: 1007601011423

!!! Se atenționează justițiabilii despre indicarea completă a rechizitelor bancare la achitarea taxei de timbru, inclusiv cu indicarea numelui beneficiarului.

Taxa de stat pentru eliberarea copiilor (duplicatelor) repetate

de pe hotărârea, sentința, încheierea, decizia instanței judecătorești, precum si a copiilor de pe alte documente din dosar: