A A A

Achitarea taxelor de stat și de timbru se face cu utilizarea exclusivă a serviciului MPay

25 Iunie 2024 | 37

Achitarea taxelor de stat și de timbru se face exclusiv prin utilizarea serviciului de plăți electronice Mpay. Astfel, Judecătoria Anenii Noi a actualizat pagina web cu introducerea link-urilor către serviciile disponibile prin MPay.

Toate aceste măsuri au ca și scop prevenirea întârzierilor și a confuziile asociate procedurilor tradiționale de plată.

Amintim, că la 01 ianuarie 2024, a intrat în vigoare Legea taxei de stat nr. 213 din 31 iulie 2023, prin urmare, conform noii Legi a taxei de stat enunțată supra avem următoarele de tipuri de taxe:

Taxa de timbru – este o sumă de bani care se percepe, o singură dată, de la persoanele fizice și juridice pentru intentarea unui proces judiciar civil, de contencios administrativ, precum și pentru fiecare contestație împotriva deciziei agentului constatator asupra cauzei contravenționale atât în primă instanță, cât și în căile de atac.

Taxa de stat pentru cererile de chemare în judecată – care se achită pentru cererile de chemare în judecată în cazul litigiilor cu caracter patrimonial și nepatrimonial conform anexei nr. 1 al Legii taxei de stat.

Taxa de stat pentru cererile de apel – pentru cererile de apel împotriva hotărârilor instanțelor de judecată, inclusiv pentru apelul incident și cererile de alăturare la apel, aceasta constituie 85% din taxa de stat achitată în prima instanță, iar în cazul litigiilor cu caracter patrimonial – 85% din taxa calculată din suma contestată.

Taxa de stat pentru cererile de recurs – pentru cererile de recurs privind hotărârile instanțelor de judecată, aceasta constituie 70% din taxa de stat achitată în prima instanță, iar în cazul litigiilor cu caracter patrimonial – 70% din taxa calculată din suma contestată.

Taxa de stat pentru cererile de revizuire – pentru cererile de revizuire a actelor judecătorești de dispoziție acestea constituie 55% din taxa de stat achitată în prima instanță, iar în cazul litigiilor cu caracter patrimonial – 55% din taxa calculată din suma contestată.

În plus, în Judecătoria Anenii Noi sediul Central și sediul Bender sunt instalate info-chioșcuri, la care justițiabilii pot achitata electronic (on-line) taxele pentru serviciile prestate de către instanțele de judecată.

Info-chioșcurile permit accesul la Portalul Național al Instanțelor de Judecată, iar la sub-pagină se regăsește lista serviciilor disponibile prin intermediul MPay.

La fel, pentru achitarea taxei de stat și a taxei de timbru, justițiabilii pot găsi disponibile conturile de decontare pe site-ul Judecătoriei Anenii Noi la compartimentul „Taxe de stat”.