A A A

Activitate de control a Inspecției judiciare în cadrul Judecătoriei Anenii Noi

25 Mai 2023 | 21

În perioada 10 mai 2023 – 15 mai 2023, Inspecția Judiciară - instituție care acționează în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, a fost în proces de efectuare a controlului, care a inclus verificarea activității organizatorice a Judecătoriei Anenii Noi la înfăptuirea justiţiei.

Activitatea de control a Inspecției judiciare a avut drept scop:

  • asigurarea eficienţei activităţii instanţei judecătoreşti cât şi a personalului;
  • îmbunătăţirea performanţei organizatorice a instanţei de judecată şi aplicarea unitară (uniformă) a normelor procedurale, prin formularea de propuneri adecvate, pe baza datelor rezultate din verificările efectuate, şi furnizarea unor informaţii obiective instituţiei în gestionarea sistemului judiciar;
  • identificarea vulnerabilităţilor din sistemul judiciar, înlăturarea disfuncţionalităţilor şi prevenirea riscurilor în activitatea instanţelor de judecată.

Controlul Inspecţiei judiciare a fost unul complex cu caracter planificat.

Proiectul actului de control va fi prezentat spre informare instanţei de judecată în decurs de o lună din data încheierii controlului.