A A A

ANUNȚ lista candidaților admiși la proba interviu

21 Octombrie 2022 | 107

Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcțiilor  publice vacante, după cum urmează:

ASISTENT JUDICIAR

1. Ceban Cristina

GREFIER

1. Calmîc Sofia

2. Slav Ana

SPECIALIST SUPERIOR

1. Focșa Ala

Proba interviu se va desfășura la data de 21 octombrie 2022, ora 15:00,

or. Anenii Noi, str. Mărțișor 15, Judecătoria Anenii Noi sediul Central, et. 1, bir. 2