A A A

ANUNȚ privind semnarea electronică a actelor

25 Iunie 2024 | 31

Stimați justițiabili și avocați,

Întru evitarea restituirii cererilor de chemare în judecată semnate cu semnătură electronică, Judecătoria Anenii Noi Vă informează despre obligativitatea semnării olografe a acestora în situația depunerii actelor prin intermediul poștei terestre sau direct la ghișeul Secției de Evidență și Documentare Procesuală a instanței, or judecătorul poate verifica autenticitatea documentului semnat electronic doar dacă documentul este transmis în formă electronică și nu imprimată pe suport de hârtie.