A A A

Audiența cetățenilor

Audiența cetățenilor  se efectuează de către președintele / președintele interimar al Judecătoriei Anenii Noi în fiecare zi de miercuri  între orele 14:00 - 16:00.

Organizarea audienței se pune în seama doamnei, Tatiana STOG - Șef al secretariatului, la numărul de telefon :  0 (265) 2-11-27.

Audiența cetățenilor se efectuează referitor la problemele de activitate a instanței, problemele ce țin de etica și abaterile disciplinare ale funcționarilor publici și personalului tehnic a Judecătoriei Anenii Noi, în urma exercitării atribuțiilor de serviciu, cu excepția chestiunilor privind legalitatea și temeinicia hotărîrilor judecătorești ce urmează a fi adoptate sau au fost pronunțate de către instanță în cauze concrete.