A A A

Bună practică în consolidarea bugetului

12 Martie 2024 | 18

În contextul majorării considerabile a taxelor pentru trimiterile poștale din ultima perioadă, Judecătoria Anenii Noi a stabilit unele obiective pentru consolidarea bugetului instanței.

Astfel, instanța a decis renunțarea utilizării timbrelor poștale ca metodă de plată și trecerea la metoda de achiziționare a serviciilor poștale prin aplicarea ștampilei cu logo, ca rezultat, făcând o analiză prealabilă ar forma o economie în bugetul instanței în jur de 27 mii lei, anual.

Ștampila cu logo-ul “Taxă plătită” aplicată în partea superioară dreaptă a feței cu înscrisuri, notifică că achitarea a fost efectuată integral conform tarifelor stabilite de Î.S. ,,Poșta Moldovei”.

Această tehnică este o bună practică, care va aduce în viitorul apropiat nu doar o economie în bugetul instanței, dar va fi și o tehnică de economisire eficientă a timpului, cât și reducerea volumului de muncă.