A A A

Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de contabil-șef

24 Septembrie 2015 | 0
Judecătoria Anenii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de:
 
1) Contabil-Șef – post vacant
a) Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei de post:
 1. Asigură corectitudinea evidenței contabile, întocmirii la timp a rapoartelor financiare privind executarea legii bugetului de stat pe anul curent, pe toate tipurile de instituții și mijloace  speciale pe baza instrucțiunilor și indicațiilor Ministerului Finanțelor, Legii contabilității și hotărîrilor de guvern;;
 2. Monitorizarea și controlul asupra întocmirii la timp și corectitudinii prezentării rapoartelor financiare privind executarea bugetului;
 3. Elaborarea și coordonarea propunerilor de buget pe tipuri de instituții în scopul asigurării procesului bugetar la elaborarea legii bugetare anuale;
 4. Întocmește și prezintă în termen rapoartele financiare trimestriale și anuale;
 5. Asigă inventarierea și evidența bunurilor materiale;
b) Cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice:
- studii superioare economce;
- 3 ani de experienţă profesională în domeniu;
- posedarea limbii de stat şi a limbilor de comunicare interetnică
- abilităţi de utilizare a computerului.
 
Dosarele de concurs vor conține:
 1. Formularul de participare (modelul poate fi descărcat de pe internet din Anexă la rRegulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs);
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
 4. Copia carnetului de muncă după caz;
 5. Certificat medical, care să confirme capacitatea de muncă;
 6. Cazier juridic;