A A A

Evenimentul de Lansare a Sistemului Informațional Automatizat (SIA) JUSTAT

26 Mai 2023 | 15

     La 26 mai curent a avut loc evenimentul de lansare a Sistemului Informațional Automatizat (SIA) JUSTAT organizat de Proiectul “Sprijin pentru modernizarea în continuare a managementului instanțelor judecătorești în Republica Moldova”, eveniment la care a participat președintele interimar al Judecătoriei Anenii Noi Maria CHIPERI.

     JUSTAT este un sistem informațional automatizat (SIA), disponibil online, ce poate fi utilizat pentru consultarea și analiza unor date statistice referitoare la sistemul judecătoresc al Republicii Moldova. Astfel, SIA JUSTAT include tablouri de bord cu date statistice, indicatori cheie de performanță (ICP) judecătorească și alte informații utile pentru evaluarea rezultatelor activității instanțelor judecătorești din Republica Moldova.

     În cadrul discuțiilor a fost promovată intenția garantării accesului publicului larg la SIA JUSTAT. Prin aplicarea diferitor criterii de filtrare a informației și a opțiunilor de vizualizare, SIA JUSTAT va pune la dispoziția publicului atât informație generală cu privire la întregul sistem judecătoresc al Republicii Moldova, cât și informații privind instanțele judecătorești individuale.

     SIA JUSTAT va contribui la sporirea transparenței sistemului judecătoresc și va facilita înțelegerea diferitor aspecte ale activității instanțelor judecătorești în societate. Sporirea încrederii societății în sistemul judecătoresc și a satisfacției utilizatorilor (cetățenilor și altor subiecți ce intră în contact cu instanțele de judecată) depind în mare măsură de transparența, calitatea informațiilor despre activitatea instanțelor judecătorești și previzibilitatea politicilor și deciziilor de management al sistemului judecătoresc, bazate pe date obiective și principii clare de asigurare a accesului efectiv la justiție, eficiență și calitate.

  Lansarea platformei face parte din cadrul Proiectului „Susținere pentru consolidarea în continuare a eficienței și calității sistemului judiciar din Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Consiliul Europei, în cadrul Parteneriatului pentru Buna Guvernare II.