A A A

Model de cereri privind amînarea ședinței de judecată

07 Iunie 2016 | 4

                                                                                                                       Judecătoria Anenii Noi

                                                                                                                      Str.Mărțișor nr.15

                                                                                                            Președintele ședinței de

                                                                                                            Judecată, Judecător Dul(na)

                                                                                       ________________________________

 

                                                                                         De la ____________________________

 

                                                                                         Buletin de Identitate________________

 

                                                                                         Domiciliu_________________________

 

                                                                                         Reprezentat prin mandate/procură

                                                                                         _________________________________                                                                                         (nr.mndatului/procurii,data)

 

                                                                                                                                                   Calitatea procesuală

 

                                                                                                                                                    __________________________________________________

 

                                        Cerere

 

                                                La dosarul Nr. _____________________

 

    Subsemnata(ul)__________________________________________    avînd calitatea procesuală de, ________________________________________________________________.

    Prin prezenta, solicit amînarea ședinței de judecată stabilită pentru data de _____________.

    Temeiul/motivul/ amînării ședinței, _______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

 

 

 

 

 

 

 

 

Data       ___________                                                                       Semnătura_________________

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Completarea incorectă a prezentei cereri va duce la imposibilitatea examinării acesteia.