A A A

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI CU PRIVIRE LA OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE VACANTE DE GREFIER

23 Noiembrie 2017 | 44

       La data de 22 noiembrie 2017, ora 15:00, în incinta Judecătoriei Anenii Noi care se află pe str. Mărțișorului, nr.15, a avut loc organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de grefier.

       La desfășurarea concursului s-au prezentat următorii participanți ai comisiei:    

                                                                           1. Președintele ședinței - Andrei Mocanu

                                                                             2. Secretar -                      Tatiana Stog

                                                                             3. Membrii comisiei -        Tatiana Mîrca

                                                                                                                        Ecaterina Bargan

                                                                                                                        Cristina Ghețan

cu participarea participanțolor admiși la concurs , a doamnei Odainic Liudmila.

       Concursul s-a petrecut pentru suplinirea funcției vacante de grefier care include proba scrisă și interviul.

       Candidații care s-au înscris la concurs, au îndeplinit condițiile prevăzute de Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat  prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009

       În urma concursului, comisia  a decis unanim angajarea doamnei Odainic Liudmila în calitate de grefier a Judecătoriei Anenii Noi, conform criteriilor de angajare respectate.