A A A

REORGANIZAREA INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI

23 Noiembrie 2017 | 8

       La 21 aprilie 2016 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr.76 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, care a intrat în vigoare la 01 iulie 2016.

       Scopul elaborării Legii în cauză constă în asigurarea calității actului de justiție, eficienții sistemului judecătoresc, distribuției echitabile a sarcinilor între instanțele judecătorești, utilizării eficiente a fondurilor publice, precum și în crearea premiselor pentru specializarea judecătorilor.

       Potrivit prevederilor art. 2 alin.(2) și (3) din Legea nr.76 din 21 aprilie 2016, unificarea sediilor judecătoriilor se va efectua treptat, pînă la 31 decembrie 2027, pe măsura creării condițiilor pentru aceasta, conform planului aprobat de Parlament la propunerea Guvernului. Pînă la crearea condițiilor de funcționare într-un sediu unic, judecătoriile nou-create vor avea mai multe sedii, sediul central al judecătoriei nou-create.

   Judecătoria Bender fuzionează prin contopire cu Judecătoria Anenii Noi, formînd Judecătoria Anenii Noi.

   Situația reală din sistemul judiciar, drept urmare a implimentării Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016, denotă ca , urmare a reorganizării, din 44 de instanțe de judecată existente, au fost instituite 15 instanțe de drept comun, în componența cărora sunt incluse de la 2 la 4 - foste instanțe de judecată, acestea desfășurîndu-și activitatea, la moment, în sediile în care au activat pînă la adoptarea Legii nr.76 din 21 aprilie 2016, în componența de la 1 la 9 judecători.

     Totodată, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va propune Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești din cadrul Ministerului Justiției, identificarea posibilităților de instruire a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor unic  pentru instanțele judecătorești nou-create.

      În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2027, investițiile capitale se vor efectua conform inui plan aprobat de guvern.