A A A

Soluția informatică e-Dosar (SI e-DJ)

26 Mai 2023 | 13

     În contextul implementării și extinderii Soluției Informatice e-Dosar Judiciar în toate instanțele judecătorești, Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești de comun cu Proiectul „Instanțe Judecătorești Model” au organizat o serie de instruiri pentru personalul instanțelor în vederea utilizării e-Dosar Judiciar.

     O parte din instruiri s-au desfășurat în perioada 10 - 12 mai 2023, pe platforma online Zoom, unde au participat și angajații din cadrul Secției Evidență și Documentare Procesuală a judecătoriei Anenii Noi.

     Soluția informatică e-Dosar Judiciar este parte componentă a Sistemului Informațional Judiciar (SIJ), ce reprezintă o aplicație informatică pentru formarea și administrarea dosarului electronic judiciar cu accesul părților. Aceasta presupune automatizarea procesului de depunere a cererii de chemare în judecată în format electronic și distribuirea materialelor din dosar în formă electronică. La moment aplicația informatică se află în proces de explorare în 3 instanțe judecătorești pilot: Ungheni, Bălți, Edineț.

     Potrivit pct. 9 din Conceptul tehnic al Sistemului Informațional Judiciar (SIJ), „Implementarea aplicației informatice e-Dosar Judiciar” și pct. 9 subpct. (1) „Extinderea pilotării în instanțele judecătorești a aplicației e-Dosar Judiciar” din Planul de acțiuni al Agenției pentru anul 2023 una dintre prioritățile instituționale este extinderea pilotării aplicației e-Dosar Judiciar în 15 sedii ale instanțelor judecătorești.

     Judecătoria Anenii Noi este una din instanțele de fond care este interesată de extinderea pilotării aplicației e-Dosar Judiciar

     Implementarea soluției informatice e-Dosar Judiciar va permite asigurarea funcționalității extinse a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, inclusiv prin formarea și administrarea dosarului electronic cu accesul părților la dosar, coordonarea electronică a agendei ședințelor de judecată de către participanții la proces și distribuirea materialelor de pe dosar în formă electronică, introducerea mecanismului de citare a părților și comunicare a actelor de procedură în mod electronic.

     Implementarea soluției informatice e-Dosar va contribui la eficientizarea actului de justiție, la sporirea credibilității justițiabililor în instanțele de judecată.