A A A

VIZITA FUNCȚIONARILOR DE LA CSM ÎN ANENII NOI

26 Octombrie 2017 | 10

     La data de 11 octombrie, anul curent, într-o vizită de serviciu în Anenii Noi, ne-au onorat cu prezența :Victor Micu - președintele CSM, Dorel Musteață - membru al CSM, Grigoriș Valentina - director Agenția de Administrare a Instanțelor de Judecată, repezentant-Centrul de Resurse Juridice din Moldova.

     Scopul vizitei-tema principală:

     Aspecte sociale ale impactului produs de modernizarea sistemului judecătoresc.

     În cadrul Campaniei de informare Consiliul Superior al Magistraturii, în parteneriat cu Agenția de Administrare a Instanțelor de Judecată, Ministerul Justiției Republicii Moldova, Institutul Național de Justiție, alături de mai multe organizații neguvernamentale și media, precum și cu suportul proiectului de asistență europeană ATRECO ”Sporirea eficienței, responsabilității și transparenței instanțelor judecătorești în Moldova”, a organizat un ciclu de evenimente cu scopul informării cetățenilor cu privire la stadiul implimentării reformei în sistemul judecătoresc - beneficii, impedimente, perspective.

      În cadrul întîlnirii s-a menționat că optimizarea hărții judiciare în Republica Moldova este una din acțiunile prevăzute în strategia de reformă a Sectorului de Justiție pentru anii 2011-2016, aprobată de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr.231 din 25 noiembrie 2011.

   E de menționat faptul că participanții s-au axat pe:

- îmbunătățirea calității actului de justiție prin specializarea judecătorilor;

- uniformizarea sarcinii de muncă între judecătorii.

       S-a pus în discuție: Infrastructura și condiții moderne pentru justițiabili prin implimentarea instrumenetelor noi de asigurare a unui acces transparent la actul de justiție. Utilizarea eficientă a fondurilor publice în domeniul justiției. Fuzionarea judecătoriilor: din cele 44 de judecătorii existente pînă la 31 decembrie 2016 au rămas  doar 15.

      La sfîrșitul evenimentului s-a discutat într-un cerc restrîns cu reprezentanții Judecătoriei Anenii Noi, Procuraturii, Avocaților și Executorilor Judecătorești.

     Printre subiectele abordate, participanții s-au referit la asigurarea respectării depline a drepturilor omului la înfăptuirea justiției, sporirea capacității judecătorilor, procurorilor și avocaților în desfășurarea activității prin aplicarea metodelor moderne și eficiente de dezvoltare continuă.